Zmiany w spółkach Skarbu Państwa?

7 października w Pulsie Biznesu ukazał się ciekawy wywiad z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, który dotyczy planowanych zmian w spółkach Skarbu Państwa. Henryk Kowalczyk informuje, że zmiany kadrowe w spółkach Skarbu Państwa są przesądzone, ale nastąpią dopiero po zakończeniu kontroli CBA. Spółki Skarbu Państwa mają być przyporządkowane w grupy pod różne ministerstwa a nasza Grupa Azoty trafi prawdopodobnie pod ministra Tchórzewskiego lub Premiera Morawieckiego. Powołana ma być Rada ds. Spółek, która ma zajmować się nominacjami i mają się znaleźć w niej autorytety z dziedziny zarządzania i świata nauki. Wg. słów Henryka Kowalczyka Rada ma być całkowicie apolityczna.

U nas w Zakładzie po pierwszej turze wyborów do RN na trzeciego przedstawiciela Załogi. Gratulacje dla wszystkich kandydatów a przede wszystkim dla Marii Więcek i Pauliny Urbanowicz, które znalazły się w drugiej turze.

Rozpoczynają się rozmowy płacowe na rok 2017. Na pewno wzorcem w rozmowach jest bardzo dobre dla pracowników porozumienie zawarte w ZA Puławy pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezesem Puław Mariuszem Boberem, który jest również prezesem całej Grupy Azoty.
Szczególny nacisk należy położyć na wypłatę w pełnej wysokości nagrody rocznej za rok 2016, na którą niekorzystny wpływ mogą być odpisy związane z Senegalem.

Sprawy z września

Moje drugie posiedzenie Rady Nadzorczej i kilka głosowań korespondencyjnych, spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem, spotkanie z Luxmedem, podpisanie porozumienia w sprawie systemu 3 BOP za nami. W ostatnim czasie poruszanych było wiele ważnych spraw, takich jak: Inwestycja w Senegalu, Inwestycje w Zakładzie m.in. suszarnie na nawozach, odsiarczanie na EC, monohydrat, zwiększony fundusz remontowy na 2016 rok (na pewno potrzeby remontowe na Zakładzie są o wiele większe) i co jeszcze bardziej cieszy o wiele większe wykorzystanie środków na remonty niż w latach poprzednich. Niezwykle ważną sprawą dla naszego Zakładu i miasta Police jest budowa fabryki PDH. Należy pilnować tej inwestycji, aby nie było opóźnień, może nie wszyscy wiedzą ale zakusy na budowę tej fabryki wciąż mają inne firmy w Polsce a Rada Nadzorcza jednej z największych firm w Polsce nawet zagłosowała o zgodzie na budowę podobnej fabryki. Na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Prezesem zostaliśmy uspokojeni, iż inwestycja jest niezagrożona a postęp prac jest regularnie monitorowany.

O wielu sprawach z RN niestety nie mogę pisać, gdyż informacje, które są przekazywane na Radę Nadzorczą są opatrzone klauzulą jako informacje poufne.

W dniu 14 września 2016r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie związkowców, przedstawicieli zakładów chemicznych, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność z Ministrem Pawłem Gruzą. Podczas spotkania, po prezentacji uczestników, przedstawiliśmy sytuację poszczególnych firm, informując przede wszystkim o stanie dialogu społecznego, po wymianie kadr. Generalnie oceniliśmy zmiany na tą chwilę dość pozytywnie.

Na spotkaniu zaapelowałem do Ministra o nadzór terminowości budowy fabryki PDH, niezwykle ważnej dla Zakładów Chemicznych „POLICE” SA i całego regionu oraz poruszyłem temat odpisów związanych z Senegalem i pomniejszania przez to wyniku finansowego, co z kolei może mieć wpływ na wysokość nagrody rocznej za rok 2016.

Ps. Niestety o porozumieniu płacowym w Puławach dowiedziałem się już po spotkaniu z ministrem, na którym byli przedstawiciele z Puław, ale mamy stały kontakt z kolegami z Puław, w tym tygodniu będziemy się widzieć, będzie okazja do porozmawiania i zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi porozumienia, co jest ważne, bo już niebawem negocjacje rozpoczną się u nas, a porozumienie zawarte w Puławach jest cennym argumentem dla nas przy rozmowach z Zarządem.
mspspotkanie
Spotkanie z Ministrem Pawłem Gruzą, obok mnie siedzą koledzy z Puław, po drugiej stronie stołu koledzy z Tarnowa i Sarzyny i Inowrocławia.

Spotkanie z Zarządem

Mija czas urlopów, za nami otwarcie pomnika Ludziom Solidarności i rocznica Porozumień Sierpniowych. W Zakładach na 6 września zaplanowane jest spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem, na którym ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników a przede wszystkim wprowadzenie systemu 3 bop na logistyce. Mam nadzieję, iż dojdziemy do porozumienia, gdyż ostatnie dwa spotkania odnośnie logistyki z dyrektorem personalnym i logistyki nie przyniosły rozstrzygnięć. Ważne jest, aby zapanować nad nowymi systemami pracy, aby nie były one wprowadzane na zasadzie prób i błędów jak to się wydarzyło za poprzedniego Zarządu, lecz w wyniku uzgodnień i porozumień. Wciąż aktualny jest temat premii i rozpoczęcia rozmów zespołu roboczego. Niezwykle ważny jest temat nagrody rocznej, gdyż z powodu m.in. korekt związanych z Senegalem roczny wynik finansowy może być pomniejszony a jak wszyscy wiemy ma to wpływ na wysokość nagrody rocznej w Z.Ch. Police SA.
W połowie września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednym z tematów powinno być ogłoszenie wyborów na trzeciego przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej, co jest spowodowane zwiększeniem liczby członków Rady do siedmiu.

Rozmowy na logistyce

Zakończyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą w sprawie systemu 3 bop na logistyce. Pracodawca chce na części logistyki pozostawić nadal system 2 bop, my uważamy, że ten system należy zlikwidować. Chcemy aby miejsca w którym występować będzie nowy system 3bop były zapisane ZUZP. Nie dostaliśmy odpowiedzi odnośnie operatorów na białej górze. Pracodawca chce się spotkać w połowie sierpnia, aby kontynuować rozmowy.

Po posiedzeniu Rady i przed spotkaniem z Zarządem

15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji w pełnym składzie. Rada wybrała spośród siebie wiceprzewodniczącą i sekretarza oraz komitet audytu.
Skład Rady Nadzorczej:
Dariusz Hac: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Habelman: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bożena Licht: Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Ewa Dąbrowska: Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Kozłowski: Członek Rady Nadzorczej
Anna Tarocińska: Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Malicki: Członek Rady Nadzorczej.
W komitecie audytu przy Radzie Nadzorczej znaleźli się: Joanna Habelman, Agnieszka Dąbrowska, Mirosław Kozłowski.
Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Artura Rzempałę i powołała w to miejsce Włodzimierza Zasadzkiego.
Rada zajmowała się również wieloma sprawami bieżącymi dotyczącymi naszego zakładu.
Nowym tematem w związku z powiększeniem Rady Nadzorczej będzie prawdopodobnie w najbliższych miesiącach wybór trzeciego przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej.
W najbliższą środę odbędzie się po dłuższym opóźnieniu comiesięczne spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem GA Z.Ch. „POLICE”SA. W trakcie spotkania ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników, w tym m.in. nagroda z okazji 50 lecia Zakładów, system 3 BOP na logistyce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i spotkanie z pracownikami na M-Bagach

W czwartek 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015, nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o nieprzeznaczaniu zysku na dywidendę. Ponadto Zgromadzenie powołało na nową kadencję przedstawicieli załogi Annę Tarocińską i moją osobę.

W czasie trwania Zgromadzenia uczestniczyłem w innym spotkaniu z pracownikami magazynów M-Bag. W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele problemów dotyczących pracowników, w tym nowego systemu 3BOP oraz pozostawienia systemu 2BOP na M-Bagach. Pracownicy obawiają się zbyt dużych dysproporcji płacowych w trzech systemach, które obowiązywałyby w logistyce. Jednocześnie stwierdziliśmy, iż system 2 BOP jest najbardziej uciążliwym systemem w naszym Zakładzie. W spotkaniu dość nieoczekiwanie wziął udział Dyrektor Logistyki Tomasz Tokarczyk wraz z kierownikami Krzysztofem Maciągowskim i Andrzejem Krysztofikiem, którzy odpowiedzieli na wiele pytań pracowników. Pracownicy dowiedzieli się, że jeżeli pracodawca dojdzie do porozumienia z organizacjami związkowymi to wprowadzenie systemu 3BOP jest planowane od 1 września i od tego dnia obowiązywałby czteromiesięczny okres rozliczeniowy. W trakcie spotkania zaproponowałem przeanalizowanie propozycji organizacji związkowych, aby na Magazynie M-bag obowiązywały tylko dwa systemy 5BOP i 3BOP, gdyż system 2 BOP wydaje się być najmniej wydajnym systemem, co potwierdzili również obecni na spotkaniu pracownicy. Na spotkaniu zostały również poruszone problemy skarg niezadowolonych kierowców Tirów z powodu zbyt długiego oczekiwania na załadunek, z którymi w pierwszej kolejności spotykają się pracownicy magazynów. Dyrektor wyjaśnił, iż sytuacja poprawi się już niedługo, po oddaniu do użytku parkingu dla Tirów i zwiększeniu obsad pracowników oraz po uruchomieniu nowego magazynu wraz z paletyzatorem przy pakowni mocznika.

Braki w obsadach laborantek

W ostatnich tygodniach najwięcej skarg spływa z laboratoriów odnośnie braków w obsadach laborantek, głównie z powodu nieuzupełniania wakatów związanych z odejściem na emerytury (do tego przyczynił się również program Azoty Pro). Problem narasta szczególnie w miesiącach letnich w sezonie urlopowym. Wiem, że w tej sprawie poza naszymi interwencjami zareagowało kierownictwo i zapadła decyzja o przyjęciu w trybie pilnym 6 osób na zastępstwo lub w uzupełnieniu wakatów. Dobra decyzja, choć trochę późno, gdyż nowy pracownik potrzebuje trochę czasu na przyuczenie.

Premia – pierwsze spotkanie robocze

Wczoraj odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Dyrektorem Naklickim w sprawie zmiany premii. Zaproponowaliśmy rozpoczęcie rozmów na temat nowej premii na bazie poprzedniej miesięcznej, składającej się z dwóch części obligatoryjnej i uznaniowej. Pracodawca natomiast zaproponował rozmowy na temat poprawienia obecnie funkcjonującej premii. Było to pierwsze spotkanie robocze w tej sprawie.

Premia

W dniach od 15 do 24 czerwca pracownicy będą mogli anonimowo wypełnić ankiety odnośnie obecnej premii. Urny będą postawione w biurowcu głównym, technicznym i przy bramach 1 i 8. Opinie posłużą pracodawcy do przeprowadzenia oceny funkcjonowania systemu motywacyjnego.

Dla przypomnienia na poprzednich spotkaniach wystąpiłem wraz z innymi organizacjami do Prezesa o zmianę premii na bardziej prostą i czytelną dla pracowników. Mam nadzieję, iż temat ruszy w dobrym kierunku.

30 czerwca powołanie przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej

30 czerwca odbędzie się Walne Zebranie, które ponadto zajmie się absolutorium dla Zarządu i powoła w końcu do Rady Nadzorczej przedstawicieli załogi na nową kadencję, w tym moją osobę.
Wczoraj odwiedziłem pracowników na logistyce w celu konsultacji proponowanego przez pracodawcę systemu 3BOP. Zdania są podzielone, ale na pewno jest możliwe porozumienie.

W ostatnim miesiącu wiele się dzieje. Chciałem rozpocząć wpisy na blogu od rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie, ale z uwagi na mnogość spotkań i zdarzeń oraz wielu rozmów z pracownikami, które odbywam, będę je prowadził na bieżąco od tej chwili. Poniżej przedstawiam przebieg ostatnich dwóch spotkań w których uczestniczyłem Warszawie i w naszym Zakładzie.

Komisja Trójstronna ds. Chemii
8 czerwca odbyło się posiedzenie komisji trójstronnej ds. Chemii w Warszawie.
Jednym z tematów była informacja przez ministra skarbu na temat zabezpieczenia Grupy AZOTY przed wrogiem przejęciem przez rosyjski Acron. Sytuacja jest na tą chwilę bezpieczna. W przypadku sprzedaży naszych akcji przez PZU lub EBOR pierwszeństwo pierwokupu ma Skarb państwa. Bardzo ciekawe, cechujące się dużą wiedzą wystąpienie miał Tomasz Zieliński Prezes Polskiej Izby Chemicznej, który przedstawił prezentację dotyczącą Zakładów Chemicznych w Polsce, wielkości importu i eksportu nawozów oraz tworzyw sztucznych. Zapoznaliśmy się z zagrożeniami wynikającymi z przepisów unijnych i światowych dotyczących Chemii w Polsce.

Spotkanie z Prezesem Grupy Azoty
Również 8 maja w Warszawie odbyliśmy krótkie spotkanie z Prezesem Grupy Azoty Mariuszem Boberem. Spotkanie dotyczyło głównie błędu w sprawozdaniu rocznym i naszych obaw z tym związanych, inwestycji PDH, nagrody z okazji 50-lecia naszych Zakładów i struktury całej Grupy Azoty. Ustaliliśmy, iż takie spotkania powinny odbywać się częściej, szczególnie w przypadku ważnych zdarzeń dotyczących Zakładów.

Spotkanie z Prezesem GA Zakłady Chemiczne „Police” SA

Nagroda z okazji 50 lecia
9 czerwca odbyło się 3 godzinne spotkanie organizacji związkowych z Prezesem GA ZCH POLICE SA. Poruszyliśmy wiele tematów m.in. nagrody jubileuszowej z okazji 50-lecia Z.Ch. „POLICE” SA, odnośnie której byliśmy inicjatorami. Zorganizowaliśmy spotkanie z wszystkimi organizacjami związkowymi i przygotowaliśmy w tej sprawie pismo do prezesa Zarządu. Warto tutaj nadmienić, iż w Zakładach Azotowych „Puławy” taka nagroda w bardzo dużej wysokości została wypłacona w czerwcu na Dzień Chemika. Prezes poprosił o przełożenie tego tematu na następne spotkanie pod koniec czerwca.

Propozycja sytemu 3BOP na logistyce
Otrzymaliśmy propozycję wprowadzenia nowego systemu 3BOP na logistyce. Poprosiliśmy o czas na konsultacje w tej sprawie z pracownikami. Średni czas pracy tygodniowej wynosi 38 godzin. W kwartale dodatkowo pracownicy musieliby przepracować średnio 3 tzw. „R”. Dodatek zmianowy wynosiłby 600 zł. W przypadku wprowadzenia tego systemu będzie trzeba zatrudnić dodatkowo 17 osób. W przypadku powrotu na 5 BOP pracodawca poinformował nas o konieczności zatrudnienia dodatkowo 47 osób.
Luxmed (Medika)
Następnym tematem była Medika, poprosiliśmy o egzekwowanie przez Zakłady umowy odnośnie terminów przyjęć do lekarzy i rehabilitację.

Likwidacja umów śmeciowych
Następnie otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasz wniosek o podjęciu decyzji o likwidacji umów śmieciowych w Zakładach.

PDH
Spotkaliśmy się również z Prezesem PDH, który poinformował nas o przebiegu prac odnośnie budowy fabryki polipropylenu i niezagrożeniu tej inwestycji. Zakończenie pod względem dokumentacji i części projektowej nastąpi w ciągu roku.

Posiłki profilaktyczne
Podjęty został również temat posiłków profilaktycznych. Bardzo źle się stało, iż pięć organizacji nie dostało odpowiedzi odnośnie pisma jednego ze związków zawodowych odnośnie jakości posiłków. Dotychczas było praktykowane, iż odpowiedzi na pisma dotyczące pracowników otrzymywały wszystkie organizacje, teraz, prawdopodobnie z powodu zmian personalnych tak się nie stało. Wiemy, że również pracodawca miał spotkanie w powyższej sprawie, na które nie zaprosił żadnej organizacji. Na spotkaniu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa, iż temat jest na tą chwilę zamknięty, chyba że zajdą jakieś nowe okoliczności.

Premia
Na spotkaniu poruszony został również temat premii, która jest niezrozumiała niemal dla wszystkich pracowników naszych Zakładów. Prezes Wardacki zgodził się z nami, iż należy ją poprawić na bardziej przystępną i czytelną. Uzgodniliśmy, iż w najbliższych tygodniach odbędą się spotkania robocze przedstawicieli organizacji związkowych z Dyrektorem Naklickim, na których zajmiemy się korektą obecnej premii.

Błąd w raporcie
Najdłuższa część spotkania dotyczyła błędu w raporcie rocznym odnośnie kopalni w Senegalu i korekcie raportu za 2015 rok.