Styczeń 2018

Przepraszam że dawno nie pisałem, ale spowodował to natłok zajęć i świąteczny okres. Jak wcześniej informowałem, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, a jednym z głównych tematów to PDH, odnośnie którego podjęta została decyzja o rozszerzeniu polipropylenu i wybraniu licencji dla PDH (konieczna jeszcze akceptacja NWZA PDH Polska SA), które teraz występuje pod nazwą Polimery Police.
Drugim niezwykle ważnym tematem jest porządkowanie spraw senegalskich poprzez zawarcie warunkowego porozumienia z DGG, które umożliwi Z.Ch Police SA odzyskanie zainwestowanych pieniędzy.
Na pewno należy się cieszyć ze świetnych wyników finansowych naszych Zakładów, co gwarantuje dla pracowników Z.Ch. „Police” SA pełną wypłatę nagrody rocznej za rok 2017.
W Zakładzie i spółkach pomimo spięć z Zarządami organizacji związkowych zostały podpisane porozumienia płacowe. Wiele spraw bieżących dotyczących pracowników opisałem w grudniowym Nadodrzu.
Pewna nowość to pakiet stomatologiczny. Jest to program, który ma na celu poprawę stanu zdrowia w obrębie jamy ustnej a w dłuższym okresie wyleczenia stomatologicznie jak największej grupy pracowników naszych Zakładów. Prawdopodobnie w ramach programu pracownicy będą mieli możliwość leczenia stomatologicznego z bezpłatnymi wypełnieniami i znieczuleniami oraz 50% bonifikatą na protetykę i następnie już w ramach programu bezpłatnego leczenia i profilaktyki stomatologicznej. Planowany termin wprowadzenia początek II kwartału 2018 r.
W grudniu zgłaszano do mnie wiele indywidualnych tematów, np. blokowanie przejść na inne wydziały z logistyki czy całkowite uniemożliwianie wykorzystania urlopu w okresie światecznym. Ostatecznie taką możliwość mają pracownicy zatrudnieni na umowę na czas nieokreślony, natomiast pracownicy nowo przyjęci muszą czekać do podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony.
W dniu dzisiejszym otrzymałem zgłoszenie odnośnie bardzo złego stanu przejścia z parkingu żużlowego do bramy nr 2. Tematem zajął się Zakładowy Inspektor Pracy, który przekazał ten temat do rozwiązania służbom za to odpowiedzialnym w Zakładzie.
Niestety od 1 lutego przestaje istnieć serwis blogowy na którym dokonuję wpisów. Będę musiał zmienić nazwę bloga.

Po sezonie urlopowym

Miesiące czerwiec – sierpień były bardzo pracowite dla mnie jako członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywały się nawet kilkakrotnie w miesiącu, tematów było naprawdę dużo , m.in.:
Statut spółki.
Inwestycje i remonty.
Wybór audytora.
Sprawozdania półroczne.
Najbardziej priorytetowy temat – inwestycja PDH, omawiany niemal na każdym posiedzeniu RN.
Sytuacja finansowa spółki, w przypadku pierwszego półrocza są to naprawdę dobre wyniki .
Sprawy bieżące

Poza RN
Na dzień dzisiejszy najważniejszym tematem w Grupie Azoty jest rezygnacja z usług CTL odnośnie obsługi bocznic i podjęcie decyzji przez pracowników, czy przyjmują się do pracy do spółki Koltar, czy pozostają w CTL-u. Pracownicy spółek kolejowych z Polic, Kędzierzyna i Puław dostali propozycję pracy w oddziałach spółki Koltar Tarnów. Miejsce pracy dla pracowników m.in. Polic ma się nie zmienić. 29 sierpnia 2017 r. na drugim już spotkaniu w Tarnowie, w którym z ramienia „Solidarności” uczetniczyłem wraz z Robertem Kuligiem (w pierwszym z Krzysztofem Zielińskim), omówione zostałe nasze pytania. Najważniejsze pytania zadawane przez pracowników CTL w Policach, które zadałem Zarządowi spółki „Koltar”:
1. Czy wszystkie uzgodnienia i deklarację Koltaru będą zapisane w umowie ze stroną społeczną.
2. Czy będzie ujednolicony ZUZP.
3. W Policach pracownicy CTL objęci są programem PPE. Składka miesięczna wynosi 50 zł. Czy pracownicy, którzy przeniosą się do Koltaru będą dalej mieć opłacane składki.
4. Czy dalej będzie zachowana opieka medyczna. W polickim CTL jest dodatkowa opieka medyczna w wysokości 60 zł miesięcznie poprzez PZU.
5. Czy w umowie o pracę pracownicy dalej będą mieli zapisane miejsce pracy Police.
6. W Policach w ZUZP jest zapis o podwyższeniu o 15 % stawki osobistej na 24 miesiące przed zadeklarownym odejściem na emeryturę. Jak to będzie w przypadku przejścia do Koltaru.
7. Na jakich zasadach będą mieli wypłacaną nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownicy z Polic.
8. W Policach jest wypłacana 5 % premia miesięczna. Jak to będzie wyglądało po przejściu do Koltaru.
9. Co z Funduszem Socjalnym?
10. Co z Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.
11. W Policach obowiązują porozumienia o współpracy z organizacjami związkowymi i Radzie pracowników, którą reprezentują organizacje związkowe. Co z nimi?
Na większość pytań otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi, jedynie nie do zrealizowania przez Zarząd Koltaru jest przeniesienie Pracowniczego Programu Emerytalnego, ale już niedługo wejdą w życie nowe przepisy o obowiązkowych programach emerytalnych w nieco zmienionej formie i nazwie, które będą musiały obowiązywać w zakładach, gdzie nie ma PPE.
Strony spotkania uzgodniły, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby przez najbliższy rok obowiązywały dotychczasowe zapisy ZUZP.

Handlarze zagrożeniem dla polskich nawozów

Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” 9 maja br. wniosła do Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy stanowisko o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przez Rząd RP ceł antydumpingowych na nawozy mineralne napływające z obszarów Rosji i Białorusi. Nawozy sprowadzane z tego obszaru są sprzedawane po zaniżonych cenach, co praktycznie zahamowało produkcję i sprzedaż nawozów u wielu polskich producentów. Taka sytuacja może doprowadzić w konsekwencji do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy w zakładach nawozowych naszego kraju.

Takie stanowisko zostało przyjęte na wniosek m.in. naszej międzyzakładowej organizacji związkowej. Na tę chwilę odziaływanie na nasz Zakład nie jest może tak duże jak na inne, ale mamy informację z innych polskich firm nawozowych, że dla nich jest to bardzo niebezpieczna sytuacja już teraz.
Poniżej link do artykułu, w którym ten problem opisuje redakcja Tysol SA, która wydaje Tygodnik Solidarność.

http://www.tysol.pl/a7253-Handlarze-moga-zniszczyc-polska-produkcje-nawozow!

Zmiany w RN i Nadzwyczajne Walne

W ostatnim okresie częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej wzrosła, spotykamy się częściej, co powoduje, że na posiedzeniach jest mniej omawianych punktów, a przez to można dokładnie i bez pośpiechu się nimi zająć, jest to o wiele bardziej komfortowe niż dotychczas, gdy posiedzenia RN trwały do godzin wieczornych.
W Radzie Nadzorczej doszło do zmian personalnych. Przede wszystkim została zmniejszona do 6 osób, po odejściu przewodniczącego Dariusza Haca i Anny Tarocińskiej, która jest obecnie przedstawicielem Załogi w Zarządzie. Nową przewodniczącą RN jest Joanna Habelman.
29 marca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które podejmie zgodnie z nową ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z poźn. zm.) uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki i w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Jeszcze w marcu po walnym odbędzie się posiedzenie RN.
W Zakładzie jesteśmy po wyborach Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, w większości spotkań byłem na nich obecny, a w czwartek 16 marca br. wybrani Inspektorzy Wydziałowi wybiorą ze swojego grona Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
W tym tygodniu odbędzie się spotkanie Organizacji Związkowych z Luxmedem, jest trochę tematów do omówienia.

14 grudnia powołanie trzeciego przedstawicela Załogi w RN

14 grudnia 2016 r. odbędzie się w siedzibie spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na którym powołana zostanie na członka Rady Nadzorczej Maria Więcek. Od tego dnia Rada będzie liczyć 8 osób, w tym 3 przedstawicieli pracowników. Warto podkreślić, iż obecni członkowie Rady Nadzorczej mają obecnie duży problem z przekazywaniem pracownikom informacji odnośnie prac RN z powodu ich poufności. Na ostatnim posiedzeniu przekazałem, że opatrywanie klauzulą poufności wszystkich tematów poruszanych na RN nie jest właściwe, powoduje, iż członkowie RN – przedstawiciele Załogi nie mają praktycznie możliwości informowania pracowników czym się zajmują, jak również nie mają możliwości przekazania uzasadnienia decyzji RN, jak chociażby z ostatniego posiedzenia odnośnie odwołania członka Zarządu – przedstawiciela pracowników. Tematów, którymi się zajmujemy jest naprawdę dużo, zazwyczaj są to finanse Zakładów i grupy, sprawy remontowe, inwestycyjne no i oczywiście wiele innych spraw w tym dotyczących pracowników.

Ps.
W międzyczasie doszło do zmiany w porządku Walnego Zgromadzenia, będzie powołany jeszcze jeden członek Rady Nadzorczej i nastąpi zmiana przewodniczącego RN. Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 osób.

Po posiedzeniu Rady Nadzorczej

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Najważniejsze tematy to objęcie nowych akcji spółki PDH przez Z.Ch. „POLICE” SA Raport bieżący 56/2016 http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyb&val=&f=&c=desc&gid=&m=&d=&t=data&rq=&page=0&pid=722
W tej chwili jest to najważniejsza i największa inwestycja naszego Zakładu i jako członek Rady Nadzorczej staram się pilnować, aby inwestycja była realizowana w najkorzystniejszym wariancie i zgodnie z harmonogramem dla naszego Zakładu.
Innym tematem było zaskakujące dla wielu pracowników pod względem prawnym (miałem wiele zapytań w tej sprawie – wielu pracowników sądziło, że skoro przedstawiciel załogi został przez nich wybrany w wyborach to i odwołać mogą go tylko oni) odwołanie Rafała Kuźmiczonka z funkcji członka Zarządu – podstawa prawna znajduje się w raporcie bieżącym 57/2016 http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyb&val=&f=&c=desc&t=data&gid=&m=&d=&rq=&page=0&pid=723
Głosowanie nad tą uchwałą było tajne. Merytoryczna podstawa jest zamieszczona na Zakładowym Intranecie i Facebooku.
W ostatnim okresie poza spotkaniami bieżącymi odwiedziłem laboratoria na Amoniaku, fosforowym i Zakładzie Wodnym oraz Zakładową Straż Pożarną, gdzie w tej chwili jednym z tematów są dodatkowe badania sportowe i wiążące się z nim obawy pracowników oraz zakup podnośnika samochodowego dla Straży.
Ze spraw bieżących na chwilę obecną dla pracowników najważniejszym tematem są negocjacje płacowe. Po ostatnim spotkaniu można zauważyć chęć porozumienia i dobrą wolę w tej sprawie obydwu stron. Oby to się nie zmieniło w trakcie następnych rozmów. Już niedługo kolejne spotkanie, nie będą to łatwe rozmowy. Co jest do uzgodnienia z Zarządem na rok 2017:
- wzrost wynagrodzeń
- doładowania kart na święta
- wysokość funduszu premiowego, który jest ustalany corocznie,
-nagroda roczna.
Podpisany został przez Państwową Inspekcję Pracy aneks, który pozwala na wprowadzenie w Zakładzie Logistyki systemu 3 BOP. System ten prawdopodobnie ruszy od nowego okresu rozliczeniowego, czyli 2 grudnia 2016 r.

Zmiany w spółkach Skarbu Państwa?

7 października w Pulsie Biznesu ukazał się ciekawy wywiad z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, który dotyczy planowanych zmian w spółkach Skarbu Państwa. Henryk Kowalczyk informuje, że zmiany kadrowe w spółkach Skarbu Państwa są przesądzone, ale nastąpią dopiero po zakończeniu kontroli CBA. Spółki Skarbu Państwa mają być przyporządkowane w grupy pod różne ministerstwa a nasza Grupa Azoty trafi prawdopodobnie pod ministra Tchórzewskiego lub Premiera Morawieckiego. Powołana ma być Rada ds. Spółek, która ma zajmować się nominacjami i mają się znaleźć w niej autorytety z dziedziny zarządzania i świata nauki. Wg. słów Henryka Kowalczyka Rada ma być całkowicie apolityczna.

U nas w Zakładzie po pierwszej turze wyborów do RN na trzeciego przedstawiciela Załogi. Gratulacje dla wszystkich kandydatów a przede wszystkim dla Marii Więcek i Pauliny Urbanowicz, które znalazły się w drugiej turze.

Rozpoczynają się rozmowy płacowe na rok 2017. Na pewno wzorcem w rozmowach jest bardzo dobre dla pracowników porozumienie zawarte w ZA Puławy pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezesem Puław Mariuszem Boberem, który jest również prezesem całej Grupy Azoty.
Szczególny nacisk należy położyć na wypłatę w pełnej wysokości nagrody rocznej za rok 2016, na którą niekorzystny wpływ mogą być odpisy związane z Senegalem.

Sprawy z września

Moje drugie posiedzenie Rady Nadzorczej i kilka głosowań korespondencyjnych, spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem, spotkanie z Luxmedem, podpisanie porozumienia w sprawie systemu 3 BOP za nami. W ostatnim czasie poruszanych było wiele ważnych spraw, takich jak: Inwestycja w Senegalu, Inwestycje w Zakładzie m.in. suszarnie na nawozach, odsiarczanie na EC, monohydrat, zwiększony fundusz remontowy na 2016 rok (na pewno potrzeby remontowe na Zakładzie są o wiele większe) i co jeszcze bardziej cieszy o wiele większe wykorzystanie środków na remonty niż w latach poprzednich. Niezwykle ważną sprawą dla naszego Zakładu i miasta Police jest budowa fabryki PDH. Należy pilnować tej inwestycji, aby nie było opóźnień, może nie wszyscy wiedzą ale zakusy na budowę tej fabryki wciąż mają inne firmy w Polsce a Rada Nadzorcza jednej z największych firm w Polsce nawet zagłosowała o zgodzie na budowę podobnej fabryki. Na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Prezesem zostaliśmy uspokojeni, iż inwestycja jest niezagrożona a postęp prac jest regularnie monitorowany.

O wielu sprawach z RN niestety nie mogę pisać, gdyż informacje, które są przekazywane na Radę Nadzorczą są opatrzone klauzulą jako informacje poufne.

W dniu 14 września 2016r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie związkowców, przedstawicieli zakładów chemicznych, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność z Ministrem Pawłem Gruzą. Podczas spotkania, po prezentacji uczestników, przedstawiliśmy sytuację poszczególnych firm, informując przede wszystkim o stanie dialogu społecznego, po wymianie kadr. Generalnie oceniliśmy zmiany na tą chwilę dość pozytywnie.

Na spotkaniu zaapelowałem do Ministra o nadzór terminowości budowy fabryki PDH, niezwykle ważnej dla Zakładów Chemicznych „POLICE” SA i całego regionu oraz poruszyłem temat odpisów związanych z Senegalem i pomniejszania przez to wyniku finansowego, co z kolei może mieć wpływ na wysokość nagrody rocznej za rok 2016.

Ps. Niestety o porozumieniu płacowym w Puławach dowiedziałem się już po spotkaniu z ministrem, na którym byli przedstawiciele z Puław, ale mamy stały kontakt z kolegami z Puław, w tym tygodniu będziemy się widzieć, będzie okazja do porozmawiania i zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi porozumienia, co jest ważne, bo już niebawem negocjacje rozpoczną się u nas, a porozumienie zawarte w Puławach jest cennym argumentem dla nas przy rozmowach z Zarządem.
mspspotkanie
Spotkanie z Ministrem Pawłem Gruzą, obok mnie siedzą koledzy z Puław, po drugiej stronie stołu koledzy z Tarnowa i Sarzyny i Inowrocławia.

Spotkanie z Zarządem

Mija czas urlopów, za nami otwarcie pomnika Ludziom Solidarności i rocznica Porozumień Sierpniowych. W Zakładach na 6 września zaplanowane jest spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem, na którym ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników a przede wszystkim wprowadzenie systemu 3 bop na logistyce. Mam nadzieję, iż dojdziemy do porozumienia, gdyż ostatnie dwa spotkania odnośnie logistyki z dyrektorem personalnym i logistyki nie przyniosły rozstrzygnięć. Ważne jest, aby zapanować nad nowymi systemami pracy, aby nie były one wprowadzane na zasadzie prób i błędów jak to się wydarzyło za poprzedniego Zarządu, lecz w wyniku uzgodnień i porozumień. Wciąż aktualny jest temat premii i rozpoczęcia rozmów zespołu roboczego. Niezwykle ważny jest temat nagrody rocznej, gdyż z powodu m.in. korekt związanych z Senegalem roczny wynik finansowy może być pomniejszony a jak wszyscy wiemy ma to wpływ na wysokość nagrody rocznej w Z.Ch. Police SA.
W połowie września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednym z tematów powinno być ogłoszenie wyborów na trzeciego przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej, co jest spowodowane zwiększeniem liczby członków Rady do siedmiu.